LOGO khanu  email Khanu_9@yahoo.com    tel 055-779-478

        วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายโชติ เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ประธานในพิธีพร้อมด้วย นายรณชัย ประทุมเขตต์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายนุกูล เทียนการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู ทั้งนี้ได้รับฟังการชี้แจงจากนายโชติ เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการ เกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ และหาทางออกร่วมกันระหว่างวิทยาลัยและผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์จนสำเสร็จการศึกษา อาคารรัตตปทุม วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
429826830 793608609464157 168025493510354687 n
 
429798428 793608872797464 68081004723200339 n