LOGO khanu  email Khanu_9@yahoo.com    tel 055-779-478

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 กิจกรรมการมอบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 นายโชติ เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นายรณชัย ประทุมเขตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายนุกูล เทียนการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารรัตตปทุม วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

kp 310367