LOGO khanu  email Khanu_9@yahoo.com    tel 055-779-478

          วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นายโชติ เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายรณชัย ประทุมเขตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงาน นายนุกูล เทียนกาน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
และในปีการศึกษา 2566 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 200 คน ดังนี้ 1. ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 110 คน 2. ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 90 คน
ณ อาคารรัตตประทุม วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
ภาพพิธีมอบใบประกาศยบัตร👇👇 

kh 210367