LOGO khanu  email Khanu_9@yahoo.com    tel 055-779-478

นายโชติ เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

นายนุกูล  เทียนการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายรณชัย  ประทุมเขตต์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประสิทธิ์ พรหมมินทร์

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ