LOGO khanu  email Khanu_9@yahoo.com    tel 055-779-478

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข่าวสารการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดเวทีสัมมนาวิชาการ “การติดตามและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”

นวปฏิบัติในการดําเนินการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ กรณีการย้าย การโอน และการเปลี่ยนตําแหน่ง

"อัมพร" ฝากให้คิด จัดสอบครูผู้ช่วย ว 16 ราชการต้องได้ประโยชน์จริงๆ

การใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่ใช้ลักษณะคล้ายกับของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2566 15:56

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู "คอมพิวเตอร์ธุรกิจ"

วันพุธ, 09 สิงหาคม 2566 17:05

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี "รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู"

วันพุธ, 09 สิงหาคม 2566 16:53

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันแม่ ประกวดภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพัน”

งานทะเบียนและวัดผล

 

โครงสร้างบริหาร

 • ฝ่ายวิชาการ
 • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 • ฝ่ายทรัพยากร
 • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

บริการของวิทยาลัย

 • ระบบสารสนเทศ
 • งานทะเบียน
 • งานแนะแนว
 • งานศูนย์วิทยบริการ
 • งานสวัสดิการ
 • งานครูที่ปรึกษา
 • งานปกครอง