นายโชติ เรืองฤทธิ์

  สถานที่ตั้ง      วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
      49 หมู่ 5 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130.
      เบอร์โทรศัพท์ 055 779 369